O projektu‎ > ‎

Partneři projektu

Nutricia, a.s. 

  • svými výrobky zaujímá vedoucí postavení na trhu dětské, enterální a speciální výživy v České republice
  • je původcem myšlenky vzdělávání sester z pediatrických ordinací v oblasti zdravé výživy dětí a komunikace s rodiči
Věříme, že ke slušnému chování firem patří i řešení společenských problémů. Protože rozumíme dětské výživě a víme, jak je důležitá pro zdraví dětí, nabízíme svou pomoc. 
Lucie Hejhalová, marketingová ředitelka Nutricia a.s.

Program Zdravý start vnímáme jako mladou, ale důležitou součást naší firemní kultury. Každé oddělení se snaží přispět tím, co umí. Abychom například ušetřili náklady za pronájem školících prostor, využíváme naše kancelářské zázemí. Umožníme tak vzdělávání většímu počtu zdravotních sester.
Jaroslava Grošaftová, manažerka společenské odpovědnosti Nutricia, a.s.

Občanské sdružení AISIS 

  • pomáhá firmám s realizací programů společenské odpovědnosti
  • podílelo se na metodice projektu a přípravě materiálů pro účastníky kurzu
Zdravý start sleduje společensky významné cíle a naplňuje je prostřednictvím vzdělávání. Bez zajištění základních znalostí a sdíleného pochopení významu zdravotníky i samotnými rodiči dětí bude start dětí do života ovlivněn mnoha civilizačními neduhy. Společenský problém může vyřešit jen partnerství všech významných hráčů - lékařů a sester, rodičů i vzdělávacích institucí. V tomto ohledu je Zdravý start ukázkově sestavený projekt.
Nikola Křístek, metodik a spolupracovník projektu

Poradenské centrum Výživa dětí

  • poskytuje bezplatné konzultace z oblasti výživy a správného životního stylu zdravých dětí od 3 do 18 let
  • je autorem odborných textů použitých ve skriptech pro zdravotní sestry a informační brožuře pro rodiče 

TMF Group 

  • poradenská společnost podporující rozvoj firem a jejich zdrojů 
  • pomáhala se setavením tohoto kurzu a zajištěním kvalifikovaných lektorů komunikačních dovedností 

Comments